Velkommen i dit nye hjem

Køkkenet

I Møllehuset er der personale hele døgnet.

Medarbejderne arbejder tæt sammen i teams og har forskellig uddannelse og baggrund, som sikrer en gavnlig mangfoldighed. Vi lægger meget vægt på at skabe et trygt, roligt og hjemligt miljø i afgrænsede fysiske rammer og vi arbejder på at sikre: 

  • At den enkelte persons muligheder for at leve et liv så nær det normale imødekommes.                          
  • At beboerne mødes, hvor de er, med fokus på at udvikle deres livskvalitet. 
  • At beboerne inddrages i hverdagens gøremål med udgangspunkt i den enkeltes fysiske og psykiske formåen.
  • At vi yder en helhedsorienteret indsats, hvor beboerne er i centrum for den individuelt tilpassede indsats.

Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i det levede liv og den enkelte beboers ønsker og drømme for hverdagen, så vi derved er med til at give livskvalitet.

Sidst opdateret: 21.10.2014