Det kan du få hjælp til

I forbindelse med indflytning, vil der blive lavet en vurdering af dine behov, for at finde ud af hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov.

Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje og træning. Hjælpen revurderes løbende. Ud fra denne vurdering har kontaktpersonerne sammen med dig og dine pårørende mulighed for, at lave en god døgnrytmeplan og sætte realistiske mål for din pleje.

Træning

Du kan få træning i en afgrænset periode. For eksempel for at bevare eller forbedre dine færdigheder eller for at genoptræne efter indlæggelse på hospital.

Kommunens ergo - og fysioterapeuter tilrettelægger træningen ud fra dine behov. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre eller i din bolig.

Kommunen kan også tilbyde fysioterapi, hvis du har en henvisning fra din læge.

Det vil være muligt at få udleveret en mobil knap, som du kan aktivere, når du har behov for hjælp. Vi vil sammen med dig, vurdere om du har behov for dette.

Klagemulighed

Du har mulighed for at se din aktuelle hjælp i døgnrytmeplanen. Er du ikke tilfreds med den tildelte hjælp, har du mulighed for at klage. Du kan henvende dig til Plejecenterlederen eller sende din klage til Viborg Kommune, Visitation Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

I visitationen kan klagen også modtages mundtlig. Din klage vil blive behandlet ved en revisitation af din hjælp.

Du kan få medhold i din klage og din hjælp vil blive ændret eller kommunen kan fastholde sin afgørelse, og din klage vil blive sendt videre til Det Sociale Nævn, som er en uvildig myndighed, som vil behandle sagen.

Sidst opdateret: 07.06.2016